Δημοσιογραφία

Πιστοποιητικό της Vellum στις βασικές αρχές δημοσιογραφίας και στα Social Media

€190

Πιστοποιητικό εφαρμογών πληροφορικής στη δημοσιογραφία

€100