Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Εκπαίδευση ενηλίκων

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσανατολισμός και Mentoring

€190

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

€190

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων

€190

Εκπαίδευση εκπαιδευτών σχολείων δεύτερης ευκαιρίας 

€190

Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

€190