Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Παιδαγωγικά

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην ανίχνευση

μαθησιακών δυσκολιών 

€190

Πιστοποιητικό στην σχολική ψυχολογία 

€190

Μοριοδοτούμενη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

€190

Μοριοδοτούμενη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση - Από την θεωρία στην πράξη 

€190

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Υποστήριξη προσφύγων & μεταναστών - Θεωρητικές και Βιωματικές προσεγγίσεις

€190

Μοριοδοτούμενη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

€190

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην παιδαγωγική

€190

Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις επιστήμες της εκπαίδευσης 

€190