Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Ψυχολογία

Πιστοποιητικό της Vellum στη σύγχρονη εγκληματικότητα, 

Θεωρητικές προσεγγίσεις, μορφές εγκληματικότητας και τρόποι αντιμετώπισης τους 

€190