Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Υγεία και περίθαλψη

Πιστοποιημένος Personal Trainer

€190

Πιστοποιητικό της Vellun στις Βασικές αρχές

 διατροφής και διαιτολογίας 

€190

Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

€190

Πιστοποιημένος πάροχος πρώτων βοηθειών στο χώρο εργασίας 

€150