Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Καινοτόμα Προγράμματα

Η βιωματική μάθηση δεν είναι αρκετή για εμάς! Γι' αυτό δημιουργήσαμε την επιτομή του όρου καινοτόμου προγράμματος το οποίο ονομάζεται Learn With Manoloudi! Το πρόγραμμα αυτό διαθέτει έναν συνδυασμό παιχνιδιού και επανάληψεις για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι! Όπως είναι γνωστό εξάλλου τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν υπάρχει παιχνίδι κι εμείς...

Augmented Reality - AR Experience επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει μία πρωτόγνωρη εμπειρία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) συνδυάζοντας τη μάθηση με τη διασκέδαση, αφού ζωντανεύει το περιεχόμενο των κειμένων στον φυσικό κόσμο των μαθητών και τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το...

Virtual Reality - VR προσφέρει μία πρωτόγνωρη εμπειρία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality). Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της κατανόησης και απομνημόνευσης του νέου λεξιλογίου καθώς και η ενίσχυση του προφορικού λόγου. Ιδανικό και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

en-Talking Pen

15/02/2023

Κάθε μάθημα ζωντανεύει με το Talking Pen. Με ένα πάτημα του Talking Pen, ο μαθητής ακούει το μάθημα, τις λέξεις, και διάφορα ηχητικά εφέ. Έτσι, ανακαλύπτει καινούριο λεξιλόγιο και επαναλαμβάνει αυτά που ακούει, με αποτέλεσμα να βελτιώνει τα αγγλικά του, να αποκτά αυτοπεποίθηση και να διασκεδάζει ταυτόχρονα.