Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Activities & more 

Η μάθηση γίνεται πολύ πιο διασκεδαστική μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες! Για αυτόν τον λόγο σας προσφέρουμε δωρεάν αρχεία για περισσότερη εξάσκηση στο σπίτι. 

Όλα τα αρχεία ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού δίνονται και σε έντυπη μορφή στο φροντιστήριο μας!