Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Senior classes

2023-07-05

Έχοντας συμπληρώσει τον Junior κύκλο σπουδών, μπαίνουμε προοδευτικά σε ένα πιο απαιτητικό κύκλο σπουδών που περιλαμβάνει πιο απαιτητική γραμματική και σύνταξη με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα, της τεχνολογίας VR – Virtual Reality και την εμπειρία AR – Augment Reality εφοδιάζοντας τον μαθητή με τις απαραίτητες γνώσεις για τις επόμενες τάξεις. Διάρκεια μαθημάτων 4 ώρες ανά εβδομάδα.