Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Γερμανικά

2023-07-04

Επίπεδα α) Junior τάξη – Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά από Δ' Δημοτικού b) Pre A1 – Αρχάριοι c) A2 - Βασικές γνώσεις d) B1 – Προπτυχιακό επίπεδο e) B2 – Πιστοποίηση