Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Lower & Proficiency

2023-07-04

Εξειδικευμένος κύκλος σπουδών που προετοιμάζει τον μαθητή για τις επερχόμενες εξετάσεις, Sample Tests καθώς και συμβουλευτική συνεδρία με τους γονείς και τον μαθητή. Extra μαθήματα προετοιμασίας ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά ή απορίες για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα με το επίπεδο. Διάρκεια μαθημάτων 5 ώρες ανά εβδομάδα.