Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Talking Pen

2022-11-27

Κάθε μάθημα ζωντανεύει με το Talking Pen. Με ένα πάτημα του Talking Pen, ο μαθητής ακούει το μάθημα, τις λέξεις, και διάφορα ηχητικά εφέ. Έτσι, ανακαλύπτει καινούριο λεξιλόγιο και επαναλαμβάνει αυτά που ακούει, με αποτέλεσμα να βελτιώνει τα αγγλικά του, να αποκτά αυτοπεποίθηση και να διασκεδάζει ταυτόχρονα.