Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Virtual Reality - VR

2022-11-27

Virtual Reality - VR

Virtual Reality - VR προσφέρει μία πρωτόγνωρη εμπειρία εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσω της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality). Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της κατανόησης και απομνημόνευσης του νέου λεξιλογίου καθώς και η ενίσχυση του προφορικού λόγου. Ιδανικό και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

 Virtual Reality - VR