Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Pre junior

2023-07-05

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά Α' Δημοτικού δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι, το τραγούδι και το παραμύθι. Διάρκεια μαθήματος 90 λεπτά μια φορά την εβδομάδα.