Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Ώρες μαθήματος & Λειτουργίας

Για το σχολικό έτος 2022-​2023​

Μαθήματα καθημερινά για παιδιά

16:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.

Μαθήματα ενηλίκων (Μόνο Παρασκευή)

   17:00 - 17:50 

19:00 - 19:50


Τμήματα

Ώρα / Εβδομάδα

Pre junior

A junior                                                                       

75΄

3h

A to B junior

B junior

3h

3h

A senior

A to B senior

4h

4h

B senior 

B to C senior 

4h

4h

C senior 

C to D senior

4h

4h

D senior

B2 - Lower

4h

5h

C2 - Proficiency

Τμήματα Ενηλίκων (Αρχαρίων & Προχωρημένων)

5h

50'