Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Η Περιπέτεια του Present Simple

2024-06-19

Στην τελευταία μας εκπαιδευτική διαδραστική προσέγγιση, διδάξαμε τον Present Simple χρησιμοποιώντας μια δημιουργική μέθοδο: το παιχνίδι "Good Tooth, Bad Tooth – Καλό Δόντι, Κακό Δόντι". Η εκπαίδευση μέσω Gamification (διδασκαλία μέσω παιχνιδιού) ενθαρρύνει την εμπλοκή των μαθητών, επικεντρώνεται στην ενεργητική συμμετοχή και την πραγματική εφαρμογή της γλώσσας αποδεικνύοντας πως η μάθηση μπορεί να είναι και διασκεδαστική.

Το πρόγραμμα Learn with Manoloudi διαθέτει έναν συνδυασμό παιχνιδιού, διδασκαλίας και επανάληψης και έχει σχεδιαστεί ώστε οι μαθητές να εξασκούν το απαραίτητο λεξιλόγιο με επικοινωνιακό τρόπο. Με τη χρήση ενός ευφάνταστου πόστερ, προσφέρουμε μια ζωντανή απεικόνιση της θεωρίας στην πράξη. Το κάθε δόντι στο πόστερ αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες συνήθειες - το 'Καλό Δόντι' διαλέγει υγιεινές τροφές ενώ το 'Κακό Δόντι' προτιμά εκείνες που βλάπτουν. Αυτή η αντίθεση αποτελεί τη βάση για την εξάσκηση στη χρήση των ρημάτων "do" και "does", διδάσκοντας τα παιδιά να κατασκευάζουν προτάσεις στον Present Simple.

Αυτή η δραστηριότητα όχι μόνο κινητοποίησε την περιέργεια των μαθητών αλλά και τους βοήθησε να κατανοήσουν τη χρήση των βοηθητικών ρημάτων "do" και "does". Οι μαθητές μας εξοικειώθηκαν με τους κανόνες ορθογραφίας των ρημάτων και τις διαφορές ανάμεσα στη χρήση του "do" για τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο και το "does" για το τρίτο ενικό πρόσωπο.

Ενταχθείτε στην εκπαιδευτική κοινότητα τωνΚέντρων Ξένων Γλωσσών Μανωλούδη όπου η μάθηση είναι βιωματική και η γνώση προσαρμόζεται στις προκλήσεις του αύριο.

Μη χάσετε την ευκαιρία να διαμορφώσετε το μέλλον των παιδιών σας με έναν τρόπο που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με πρακτικές ζωής.

Εγγραφείτε σήμερα και ανακαλύψτε την αγάπη για τη μάθηση που αναπτύσσουμε σε κάθε μαθητή.