Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Πρόγραμμα Σπουδών

Αγαπητοί γονείς, Η εκπαίδευση του παιδιού σας έχει τεράστια σημασία. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μανωλούδη σας προσκαλούν να γνωρίσετε τον τρόπο διδασκαλίας μας και τις υπηρεσίες μας. Είναι αναγκαίο να μελετήσουμε από κοινού τα βήματά μας για την επόμενη σχολική χρονιά!!  

A & B junior 

2023-07-05

Μάθηση και παιχνίδι. Εισαγωγή στην αλφάβητο αλλά και σε πολλούς απλούς κανόνες γραμματικής με τη βοήθεια του Talking Pen, τη χρήση των διαδραστικών πινάκων και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (i-books). Διάρκεια μαθημάτων 3 ώρες ανά εβδομάδα.

Pre junior

2023-07-05

Ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για παιδιά Α' Δημοτικού δίνοντας έμφαση στο παιχνίδι, το τραγούδι και το παραμύθι. Διάρκεια μαθήματος 90 λεπτά μια φορά την εβδομάδα.