Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

A & B junior 

2023-07-05

Μάθηση και παιχνίδι. Εισαγωγή στην αλφάβητο αλλά και σε πολλούς απλούς κανόνες γραμματικής με τη βοήθεια του Talking Pen, τη χρήση των διαδραστικών πινάκων και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (i-books). Διάρκεια μαθημάτων 3 ώρες ανά εβδομάδα.