Ατομικές Δεξιότητες

Πιστοποιητικό Ελληνικής δακτυλογράφησης

€50

Πιστοποιητικό Αγγλικής δακτυλογράφησης

€50

Πιστοποιητικό Ελληνικής δακτυλογράφησης

 & Πιστοποιητικό Αγγλικής δακτυλογράφησης 

€90