Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Οριζόντιες δεξιότητες

Οργάνωση και λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

€150

Οργάνωση & Διαχείριση έργου

€150

Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών

€150

Πιστοποιημένο στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης

€150

Υπάλληλος γραφείου

€150

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας στην αγγλική γλώσσα

€150

Σύγχρονες Τεχνικές πωλήσεων

€150

Εξωτερικός πωλητής

€150

Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

€150