Τεχνικός τομέας

Ολική παραγωγική συντήρηση μηχανημάτων & εγκαταστάσεων

€150

Οικοδομικές εργασίες - εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

€150