Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Security

Security

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού 

ιδιωτικής ασφάλειας/ 105 ωρών

€300

Security

Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού

 ιδιωτικής ασφάλειας / 24 ωρών

€120

Πρόγραμμα επιμόρφωσης αρχιφυλάκων - εποτών Security 

(12 ωρών)

€100

Υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικών εγκαταστάσεων - ΥΑΛΕ

 (πρόγραμμα 24 ωρών)

€150

Προσωπικό φύλαξης Λιμενικών εγκαταστάσεων - ISPS CODE 

(πρόγραμμα 24 ωρών)

€150