Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

en-Dictation Time

04/04/2023

 Exciting News!!! Dictation time!!! This is what learning looks like inside our classrooms....

𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗹𝗼𝘂𝗱𝗶 σημαίνει κάνω επανάληψη με τον τρόπο που μου αρέσει!! Εξάσκηση ορθογραφίας με βιωματικό τρόπο!! Έτσι μοιάζει το μάθημα μέσα στις τάξεις των 𝗠𝗮𝗻𝗼𝗹𝗼𝘂𝗱𝗶 𝗟𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀!! Εκμεταλλευόμενοι κάθε μέσο που μας προσφέρει η τεχνολογία γράφουμε την ορθογραφία μας με έναν πρωτότυπο τρόπο!!!Ας μην ξεχνάμε ... τα παιδιά μαθαίνουν με αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα... το παιχνίδι