Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μέλισσα Μανωλούδη Σταυρίδου - Lagkadás

Is your tooth good or bad?

2023-02-15

                                            Is your tooth good or bad?
Η πιο πρόσφατη προσθήκη μας στο καινοτόμο πρόγραμμα Learn with Manoloudi είναι το project "Is your tooth good or bad".

Αυτό το απολαυστικό και άκρως διασκεδαστικό project ήταν ο τρόπος για να κάνει επανάληψη η Bj τον Present Simple και τα do/does...

Το παιχνίδι είναι στο αίμα τους και εμείς τους δίνουμε αυτό που θέλουν παίρνοντας πίσω καλούς βαθμούς και καλύτερη αφομοίωση!